NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI KÝ HỢP ĐỒNG

THUÊ JEONSE·THUÊ THÁNG

Yêu cầu gia hạn hợp đồng

- Người thuê nhà chỉ có quyền yêu cầu gia hạn hợp đồng 1 lần, thời hạn tiếp tục tồn tại của hợp đồng thuê mượn là 2 năm

- Việc gia hạn có thể bị từ chối, chẳng hạn như trường hợp khi người cho thuê có ý định sống thực ở nhà đó v.v(tham khảo điều 6-3 khoản 1 của luật bảo vệ thuê mượn nhà ở)

Tăng tiền đặt cọc tiền thuê nhà không quá giới hạn trên

- Yêu cầu tăng tiền thuê nhà không được vượt quá 5% của số tiền thuê hoặc tiền đặt cọc

Nhất định phải đóng dấu lại ngày phê duyệt(ngày chứng thực) khi có sự thay đổi về tiền đặt cọc

Khai báo thuê jeonse·thuê tháng(áp dụng từ hợp đồng ngày 1.6.2021)

- Có nghĩa vụ khai báo thuê jeonse·thuê tháng trong vòng 30 ngày sau khi ký hợp đồng thuê nhà ở(bị phạt tiền nếu vi phạm)

Qúy vị cần kiểm tra người có liên quan, thứ hạng quyền sở hữu, bản xác nhận·hướng dẫn vật giao dịch, người trung gian buôn bán nhà đất

- Kiểm tra thẻ chứng minh thư, giấy chứng nhận hạng mục đăng ký và quyền hạn hợp pháp thuê·mượn

- Khi ký hợp đồng với người thay thế phải kiểm tra giấy ủy quyền·chứng minh thư của người thay thế rồi gọi điện cho chủ nhà sau đó tốt nhất nên chuyển tiền vào sổ tài khoản ngân hàng của chủ nhà

- Xác nhận đối tượng trung gian và kiểm tra bản xác nhận·hướng dẫn vật giao dịch có thiếu sót nào không rồi ký tên

- Kiểm tra đăng ký hoạt động của văn phòng môi giới nhà đất tại (http://land.gwanak.go.kr), người được công nhận có quyền môi giới buôn bán nhà đất mới được phép điều đình(nhân viên hỗ trợ môi giới nếu có hành vi điều đình(dàn xếp) là vi phạm pháp luật)

Xác nhận các loại hồ sơ chính thức(mục đăng ký bất động sản, tòa nhà xây dựng·sổ đăng ký sử dụng đất, cơ quan xác nhận kế hoạch sử dụng đất v.v)

Xác nhận các phần bị khuyết điểm(lỗi) trong tòa nhà(hỏi trực tiếp người hiện đang thuê)

- Hệ thống đường ống cấp nước và thoát nước, hệ thống sưởi ấm, xem có bị rò rỉ hay đọng nước ở khung cửa hay ban công không v.v.

Đảm bảo tính cạnh tranh và quyền ưu tiên hoàn trả

- Đăng ký cư trú(đăng ký chuyển chỗ ở) và đăng ký ngày chứng thực thì có thể duy trì quyền sở hữu nhà và quyền cư trú trong suốt thời gian hợp đồng

- Kiểm tra tình trạng ngày chứng thực của giấy chứng nhận mục đăng ký, chưa đóng thuế và thứ hạng ưu tiên của người có quyền thế chấp, tùy vào số tiền rồi quyết định ký hợp đồng hay không.

Đăng ký đảm bảo quyền lợi người thuê

- Trường hợp kết thúc hợp đồng nhà mà người thuê nhà chưa được hoàn trả lại tiền đặt cọc thì người thuê có thể xin lệnh đăng ký quyền thuê nhà ở tòa án thẩm quyền trực thuộc nơi cư trú, sau khi xác nhận việc ghi chú vào sổ đăng ký thì có thể duy trì thứ hạng hoàn trả ưu tiên để chuyển nhà, lúc này có thể yêu cầu chủ nhà chi trả phí liên quan lệnh đăng ký quyền thuê nhà.

Số điện thoại của những kỳ quan có liên quan

- Trung tâm hỗ trợ tư vấn tiền đặt cọc thuê jeonse·thuê tháng, Thành phố Seoul

(tư vấn thuê tháng·thuê jeonse, điều chỉnh tranh chấp v.v) ☎ 02-2133-1200~8

- Tư vấn pháp luật cho công dân, Thành phố Seoul(có thể nhận tư vấn sau khi đặt lịch hẹn) 02-2133-7880 hoặc ☎120

- Công ty hỗ trợ pháp lý Đại hàn ☎132

- Trung tâm tố cáo hành vi môi giới bất hợp pháp quận Gwanak ☎02-879-6611~3

THÔNG TIN HỮU ÍCH SAU KHI KÝ HỢP ĐỒNG

THUÊ JEONSE·THUÊ THÁNG

Hướng dẫn thuế lợi tức hàng tháng

- Qúy vị có thể đăng ký khấu trừ thuế lợi tức, nếu nộp giấy tờ chứng minh đã chi trả tiền thuê nhà hàng tháng cho chủ nhà, bản sao bản hợp đồng thuê mượn và bản sao đăng ký cư trú

Trường hợp nhận được giấy thông báo tiến hành bán đấu giá sau khi chuyển nơi cư trú

- Trong thời hạn yêu cầu chia cổ phần người thuê nhà cần nộp giấy đăng ký yêu cầu chia cổ phần và kem theo bản sao bản hợp đồng thuê mượn(bản hợp đồng có ngày phê duyệt(chứng thực)), bản sao đăng ký cư trú, hóa đơn nợ tiền thừa tiền đặt cọc để đăng ký quyền lợi ở tòa án bán đấu giá

「Luật bảo hộ thuê mượn nhà ở」 hoàn trả trước số tiền nhỏ cho người thuê

Ngày 

thực hiện

Khu vực thi hành

Đối tượng thứ ưu tiên

hoàn trả tiền

(tiền đặt cọc)

Tiền hoàn trả

trước tiên (tối đa)

01.01.2014

Thành phố Seoul

dưới 95 triệu won

32 triệu won

31.03.2016

Thành phố Seoul

Dưới 100 triệu won

34 triệu won

18.09.2018

Thành phố Seoul

Dưới 110 triệu won

37 triệu won

  

- Tiêu chuẩn : thế chấp lần đầu tiên theo ngày ấn định

- Nghĩa vụ của người thuê mượn : bản hợp đồng hợp pháp, đăng ký cư trú, ngày phê duyệt(chứng thực), người ký hợp đồng cư trú(chiếm hữu)

Ngụ ý tái hợp đồng v.v

- Người cho thuê từ 6 tháng đến trước 2 tháng, người thuê nhà đến trước 2 tháng nếu không có sự thông báo mục đích thay đổi điều kiện hợp đồng trong việc tái hợp đồng thì tự động ký hợp đồng lại cùng với điều kiện như cũ.

- Việc tái hợp đồng thuê mượn được tiếp tục tồn tại với thời hạn là 2 năm, người thuê có thể hủy hợp đồng bấy kỳ lúc nào và người cho thuê phải có thỏa thuận với người thuê thì với có thể hủy hợp đồng

Yêu cầu gia hạn hợp đồng

- Người thuê nhà chỉ có quyền yêu cầu gia hạn hợp đồng 1 lần, thời hạn tiếp tục tồn tại của hợp đồng thuê mượn là 2 năm

- Việc gia hạn có thể bị từ chối, chẳng hạn như trường hợp khi người cho thuê có ý định sống thực ở nhà đó v.v(tham khảo điều 6-3 khoản 1 của luật bảo vệ thuê mượn nhà)

Yêu cầu tăng tiền thuê nhà·tiền đặt cọc

- Yêu cầu tăng tiền thuê nhà không được vượt quá 5% của số tiền thuê hoặc tiền đặt cọc, sau khi tăng tiền thì trong vòng 1 năm không thể yêu cầu tăng tiền

Số điện thoại của những kỳ quan có liên quan

- Trung tâm hỗ trợ tư vấn tiền đặt cọc thuê jeonse·thuê tháng, Thành phố Seoul

(tư vấn thuê tháng·thuê jeonse, điều chỉnh tranh chấp v.v) ☎ 02-2133-1200~8

- Tư vấn pháp luật cho công dân, Thành phố Seoul(có thể nhận tư vấn sau khi đặt lịch hẹn) 02-2133-7880 hoặc ☎120

- Công ty hỗ trợ pháp lý Đại hàn ☎132

- Trung tâm tố cáo hành vi môi giới bất hợp pháp quận Gwanak ☎02-879-6611~3

- Hướng dẫn đăng ký khấu trừ thuế lợi tức hàng tháng tại cục thuế ☎ 126