HẠNG MỤC CẦN CHÚ Ý

KHI KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ MƯỢN

 Hướng dẫn thuế lợi tức hàng tháng

  - Qúy vị có th đăng ký khấu trừ thuế lợi tức hàng tháng, nếu nộp giấy tờ chứng minh  đã chi trả tiền thuê nhà hàng tháng cho người cho chủ nhà, chứng minh thư hoặc bản sao bản hợp đồng thuê và mượn.

 Trường hợp nhận được giấy thông báo tiến hành bán đấu giá sau khi chuyển nơi cư trú

  - Trong thời hạn yêu cầu chia cổ phần người thuê nhà cần nộp giấy đăng ký yêu cầu chia cổ phần và kèm theo bản sao bản hợp đồng thuê mượn (bản hợp đồng có ngày phê duyệt (chứng thực)), chứng minh thư, hóa đơn nợ tiền thừa tiền đặt cọc để đăng ký quyền lợi ở tòa án bán đấu giá

 「Luật bảo hộ thuê mượn nhà ở」hoàn trả trước số tiền nhỏ cho người thuê

Ngày 

thực hiện

Khu vực thi hành

Đối tượng thứ ưu tiên

hoàn trả tiền

(tiền đặt cọc)

Tiền hoàn trả

trước tiên (tối đa)

21. 8. 2008

Khu vực hạn chế tình trạng

đông dân gần thủ đô Seoul

(bao gồm Incheon)

dưới 60 triệu won

20 triệu won

26. 7. 2010

Thành phố Seoul

dưới 75 triệu won

25 triệu won

01. 1. 2014

Thành phố Seoul

dưới 95 triệu won

32 triệu won

31. 3. 2016

Thành phố Seoul

dưới 100 triệu won

34 triệu won

  

  - Tiêu chuẩn : thế chấp lần đầu tiên theo ngày ấn định

  - Nghĩa vụ của người thuê mượn : bản hợp đồng hợp pháp, đăng ký cư trú, ngày phê duyệt (chứng thực), người ký hợp đồng cư trú (chiếm hữu)

 Yêu cầu tăng tiền thuê nhà

  - Không được tăng tiền thuê nhà․tiền đặt cọc quá 5% trong thời hạn hợp đồng hoặc ngụ ý tái ký hợp đồng, nếu đã tăng tiền hoặc ký hợp đồng lại rồi thì trong vòng 1 năm không thể tăng tiền hoặc ký hợp đồng lại được nữa.

 Ngụ ý tái hợp đồng v.v.

  - Người cho thuê từ 6 tháng tới 1 tháng trước, người thuê nhà 1 tháng trước nếu không có sự thông báo mục đích thay đổi điều kiện hợp đồng trong việc tái hợp đồng thì tự động ký hợp đồng lại cùng với điều kiện như cũ.

  - Việc tái hợp đồng thuê mượn được tiếp tục tồn tại với thời hạn là 2 năm, người thuê có thể hủy hợp đồng bất kỳ lúc nào và người cho thuê phải có sự thỏa thuận với người thuê thì với có thể hủy hợp đồng.

 Số điện thoại của những kỳ quan có liên quan

  - Thành phố Seoul, trung tâm hỗ trợ tư vấn về tiền đặt cọc thuê tháng·thuê bất động sản (tư vấn thuê tháng·thuê bất động sản, điều đình tranh chấp v.v.)

     ☎ 02-2133-1200 ~ 1208

  - Thành phố Seoul, trung tâm tư vấn thuê mượn cơ sở vật chấ t(cửa hàng)

     ☎ 02-2133-1211

  - Thành phố Seoul, tư vấn pháp luật miễn phí  ☎ 120 hoặc 02-2133-7880

  - Công ty hỗ trợ pháp lý Đại hàn ☎ 132

  - Hướng dẫn đăng ký khấu trừ thuế lợi tức hàng tháng tại cục thuế ☎ 126

  - Uỷ ban trọng tài việc quảng cáo phóng đại không đúng sự thật bất động sản

     ☎ 02-2023-401

THÔNG TIN HỮU ÍCH DÀNH CHO NGƯỜI THUÊ MƯỢN

 Quý vị cần kiểm tra người liên quan, thứ hạng quyền sở hữu, bản xác nhận・hướng dẫn vật giao dịch, người trung gian buôn bán nhà đất

  - Kiểm tra thẻ chứng minh, giấy chứng nhận hạng mục đăng ký và quyền hạn hợp pháp thuê・mượn

  - Khi người thay thế ký hợp đồng phải kiểm tra giấy ủy quyền・thẻ chứng minh của người thay thế rồi gọi điện cho chủ nhà sau đó chuyển tiền vào tài khoản của chủ nhà

  - Kiểm tra bản xác nhận・hướng dẫn vật giao dịch có thiếu sót nào không rồi ký tên

  - Kiểm tra đăng ký hoạt động của văn phòng trung gian buôn bán nhà đất tại (http://land.seoul.go.kr), người được công nhận có quyền môi giới buôn bán nhà đất mới được phép điều đình (nhân viên hỗ trợ mua bán nhà đất nếu có hành vi điều đình (dàn xếp) là vi phạm pháp luật)

 Yêu cầu tăng tiền thuê nhà

  - Không được tăng tiền thuê nhà․tiền đặt cọc quá 5% trong thời hạn hợp đồng hoặc ngụ ý tái ký hợp đồng, nếu đã tăng tiền hoặc ký hợp đồng lại rồi thì trong vòng 1 năm không thể tăng tiền hoặc ký hợp đồng lại được nữa.

 Nhất định phải đóng dấu lại ngày phê duyệt (ngày chứng thực) khi có sự thay đổi về tiền đặt cọc

Đăng ký đảm bảo quyền lợi người thuê

  - Trường hợp kết thúc hợp đồng thuê nhà mà người thuê nhà chưa được hoàn trả lại tiền đặt cọc thì người thuê có thể xin lệnh đăng ký quyền thuê nhà ở tòa án thẩm quyền trực thuộc nơi cư trú, sau khi xác nhận việc ghi chú vào sổ đăng ký thì có thể duy trì thứ hạng hoàn trả ưu tiên để chuyển nhà, lúc này có thể yêu cầu chủ nhà chi trả phí làm lệnh đăng ký quyền thuê nhà.

 Đảm bảo tính cạnh tranh và quyền ưu tiên hoàn trả

  - Đăng ký cư trú (đăng ký chuyển chỗ ở) và đăng ký ngày chứng thực thì có thể duy trì quyền sở hữu nhà và quyền cư trú trong suốt thời hạn hợp đồng

  - Kiểm tra ngày chứng thực của giấy chứng nhận mục đăng ký, đóng thuế, nhà đa hộ và thứ hạng ưu tiên của người thế chấp, số tiền thế chấp rồi quyết định ký hợp đồng hay không

 Khuyến khích sử dụng mẫu bản hợp đồng thuê mượn nhà đúng tiêu chuẩn

  - Theo căn cứ sắc lệnh của Bộ tư pháp, Bộ giao thông và lãnh thổ, thành phố Seoul cùng với các nhà chuyên gia tháng 1 năm 2015 đã phổ cập “Mẫu bản hợp đồng thuê mượn nhà tiêu chuẩn”


  ※ Tình trạng chưa hoàn thành thuế khi nhận được sự đồng ý của chủ nhà có thể kiểm tra đóng thuế và hạng mục chứng thực tại cơ quan thuế hoặc ủy ban nhân dân, sở đăng ký trực thuộc nơi cư trú, chủ nhà đích thân cho xem giấy chứng nhận đóng thuế hoặc hạng mục chứng thực.